Bağ-Kur sigortalıları yol ayrımında

ocak-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi
Vedat İLKİ
24 Kasım 2020

Bugün bize ayrılan bölümde siz okurlarımıza ‘Bağ-Kur’lu’ olup emekli olmak isteyenler, primlerin borcu altında eziliyorlar ise primlerin dondurulmasından özet olarak bahsedeceğiz.

Emekli olmak isteyenler için fırsat: 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanunun 18.fıkrasında; 5510 sayılı Kanunun 4 -(b) bendi kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun :

a.) Geçici 17’nci, b.) Geçici 63’üncü, c.) Geçici 76’ncı maddesi gereği sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 17/11/2020 tarihi itibarıyla ihya etmemiş olanlar, (ihya talebinde bulunduğu halde SGK’ca bildirilen ihya borcunu tam olarak ödeyerek ihya uygulamasından yararlanmayanlar dâhil) 1/12/2020 ila 1/2/2021 (bu tarih dâhil) (31/1/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri arasında müracaat etmeleri ve durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu 7256 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Durdurulan sürelere ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli sayılmayacak, yapılmış olan ödemeler varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir. Diğer taraftan, 17/11/2020 tarihinden 1/12/2020 tarihine kadar durdurulan sürelerin ihyası ve prim borcu için yapılandırma talebinde bulunan sigortalıların talepleri 1/12/2020 tarihinde sisteme girilecektir.

Kısaca bu fırsat emeklilik için gün kazanmak isteyenler için oldukça önemlidir. Durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, bir kısmının veya emekliliğe yetecek kadar olan kısmının ödenmesi gibi bir durum söz konusu değil, sigortalılık sürelerine isabet eden borçlarının tamamını ödemeleri gerekiyor. 1/03/2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinden gecikme faizinin yüzde 90’ının terkin edilmesi gibi bir durum yok, taksitle ödeme de yok. Durdurulmuş sürelere ilişkin prim borçlarının veya 2020/Ağustos ve önceki sürelere ilişkin prim borçlarının yapılandırma kapsamında ödenmeyip sonradan güncel asgari ücret üzerinden ödenmesi halinde, çok daha yüksek rakamlarla karşılaşılabilecek, özellikle emeklilik için sigortalılık süresi, prim günü ve yaş kriterlerine göre, ileriki tarihlerde sigortalılık süresi ve yaş kriterini sağlamasına rağmen emeklilik için prim gününe ihtiyacı olacak Bağ-Kur sigortalıları, durdurulan sigortalılık sürelerine 2020/Ağustos ve önceki sürelere ilişkin prim borçlarını yapılandırma kapsamında ödemeleri önemlidir.

Bağ-Kur sigortalılığının durdurulması: 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31.01.2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır. İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla, prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla, durdurulacaktır.

İki aylık ödeme süresi beklenilmeksizin talebe istinaden sigortalılığın durdurulması: Geçici 83’üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden Kanunun yayım tarihinden 31.01.2021 tarihine kadar sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Ayrıca sigortalılarca e-devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecektir.

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi: Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan gün sayısı x Beyan edilen günlük prime esas kazanç tutarı x %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutarı = Durdurulan gün sayısı x Beyan edilen günlük prime esas kazanç tutarı x %34,5 x 28/30 formülüyle hesaplanacaktır.

Pandemide 3. dalga

Rakım Çalapala’yı hatırlarken…