İlaçlara erişim: Güvencesizlik yumağı

ilaclara-erisim-guvencesizlik-yumagi
Başak Yasemin KUMAŞ
26 Mayıs 2023

Son zamanlarda, ilaçlara erişim konusu dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş bulunmakta. Milyonlarca insan, hayati öneme sahip ilaçlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor. Bu durum, sağlık eşitsizliklerini artıran ve insanların hayatlarını riske atan küresel bir sağlık krizi olarak karşımıza çıkıyor.

İlaçlara erişim zorluğunun temel nedenlerinden biri yüksek maliyetler olduğu herkes tarafından biliniyor. İlaç şirketleri, kar odaklılıkla ilerleyerek ilaçların fiyatlarını uçurum gibi yükseltiyor. Ülkemizde başta olmak üzere dünyada kriz haline gelmesi büyük bir üzüntüye neden oluyor.

İlaç ulaşımında çok fazla sorunla karşı karşıyayız. Patent koruması da ilaçlara erişimi kısıtlayan bir başka faktör. İlaç şirketleri, patentlerin sağladığı tekelleşme avantajını kullanarak rekabeti ortadan kaldırıyor ve fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar. Bu durumda, insanların ilaçlara ulaşması daha da zorlaşıyor. Patent reformları ve süre kısıtlamaları gibi adımlar atılmadığı sürece, bu sorunun çözülmesi zor görünüyor.

İlaçlara erişim zorluğunun etkileri ise kaçınılmaz olarak yıkıcı oluyor. Kronik hastalığı olan insanlar, ilaçlara ulaşamadıklarında hastalıkları daha da ilerleyebilir ve yaşam kaliteleri ciddi şekilde düşebilir. Ayrıca, bu durum ailelerin ekonomik olarak da zor durumda kalmasına yol açıyor. Yüksek ilaç maliyetleri, aile bütçelerini zorluyor ve insanları zor seçimler yapmaya zorluyor: ya gıda ve temel ihtiyaçlardan feragat etmek ya da ilaçları alamamak.

Konuyla ilgili yaptığım araştırmada çok fazla başlığa ulaştım. Bu sorunun çözümü için adımlar atılması gerekiyor. İlk olarak, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Hükümetler ve ilgili kuruluşlar, fiyat düzenlemeleri ve jenerik ilaç teşvikleri gibi politikalar geliştirmelidir. Ayrıca, patent sistemine de reformlar yapılması gerekiyor. Patent sürelerinin kısaltılması veya alternatif mekanizmaların geliştirilmesi, ilaç şirketlerinin tekelleşmesini önleyebilir ve rekabeti teşvik edebilir.

Bununla birlikte, uluslararası işbirliği ve yardımlaşma da ilaçlara erişim konusunda önemli bir rol oynuyor. Gelişmiş ülkeler, düşük gelirli ülkelere sağlık hizmetlerini desteklemek ve ilaçlara erişimi kolaylaştırmak için yardım sağlıyor. Bu, ilaçlara erişimdeki eşitsizlikleri azaltmada önemli bir adım olabilir.

Birincil olarak, kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar, ilaçlara erişim konusunda büyük engellerle karşılaşan hastalar için bir baş belası haline gelmiş buluyor. Bu ilaçların yüksek maliyetleri, tedavi görenlerin çoğunlukla finansal zorluklarla boğuşmasına neden olurken, hayat kurtaran tedavilere erişimlerini sınırlıyor.

Kronik hastalıkların ilaçları da erişim zorluklarından etkilenen bir diğer kategori olarak öne çıkıyor. Diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon gibi yaygın kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, sürekli bir tedavi gerektirdiği için maliyetleri de birikmektedir. Bu durum, hastaların tedaviye devam etmekte zorlanmalarına ve sağlık sorunlarının daha da kötüleşmesine yol açabilmektedir.

Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara erişim de büyük bir mücadeleye dönüşüyor. Nadir hastalıkları olan insanlar, bu özel tedavilere ulaşmak için çoğu zaman uzun süreler ve büyük maliyetlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu durum, hastaların umutlarını tüketebilir ve tedaviye erişimi zorlaştırarak hayatlarını riske atabiliyor.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da maalesef erişim zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor. Antidepresanlar, antipsikotikler ve anksiyolitikler gibi ruh sağlığı ilaçları, insanların mental sağlıklarını iyileştirmede önemli bir rol oynuyor. Ancak, yüksek maliyetler ve sınırlı erişim olanakları, bu ilaçlara ihtiyaç duyan insanları umutsuzluğa sürükleyebilme ihtimali bulunuyor.

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara erişim de önemli bir konu. Antibiyotikler ve antiviral ilaçlar gibi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara erişim, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir sorun teşkil ediyor. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için hayati öneme sahip olan bu ilaçlara ulaşmak, maddi kaynakların yetersiz olduğu yerlerde zorlaşıyor. Bu durum, hastaların sağlığını tehlikeye atar ve salgın hastalıkların yayılmasına katkıda bulunabilme ihtimalini barındırıyor.

İlaçlara erişim zorluğu, insanların yaşamlarını etkileyen hastalıklarla mücadelelerini güçleştirirken, aynı zamanda finansal ve sosyal zorlukları da beraberinde getiriyor. Yüksek ilaç maliyetleri, ailelerin bütçelerini zorlamakta ve çoğu zaman temel ihtiyaçlardan feragat etmelerine neden oluyor. İlaçlara erişim zorluğu, eşitsizlikleri derinleştirir ve daha sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmayı engelliyor.

Bu sorunu çözmek için acil adımlar atılması gerekiyor. İlaç fiyatlarının düzenlenmesi ve kontrol altına alınması büyük bir önem arz ediyor. Hükümetler, sağlık politikalarında fiyat düzenlemeleri ve jenerik ilaç teşvikleri gibi adımlar atarak, ilaçlara erişimi kolaylaştırmalıdır. Patent sistemine ilişkin reformlar da ilaçlara erişimi iyileştirmek için elzemdir. Patent sürelerinin kısaltılması veya alternatif mekanizmaların geliştirilmesi, ilaç şirketlerinin tekelleşmesini önleyebilir ve rekabeti teşvik edebilir.

Ayrıca, uluslararası işbirliği ve yardımlaşma da büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülkeler, düşük gelirli ülkelere sağlık hizmetlerini desteklemek ve ilaçlara erişimi kolaylaştırmak için daha fazla yardım sağlaması gerekiyor. Bu, küresel sağlık eşitsizliklerini azaltmada önemli bir adım oluyor.