Kıbrıs, Akdeniz’deki amiral gemimizdir-2

Başak Yasemin KUMAŞ
2 Kasım 2019

Venedikliler de her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlardı!  Kudüs ’ü aldıkları zaman, bütün Müslümanları ve Yahudileri katledip, hazine ve servetlerine el koyan Haçlılar, çok kan dökmüşlerdi! Latince belgelerde, “Söylesem de inanmazsınız! Kral Süleyman Tapınağı Meydanı, ayak bileklerine kadar kanla kaplıydı! “şeklinde çok sayıda açıklama vardır. Selahattin Eyyubi Kudüs’ü aldığında böyle yapmadı. Hıristiyan halka dokunmadı. Haçlılara, Avrupa’ya dönmeleri kaydıyla serbest geçiş izni verdi.(1187) Fakat bunların bir kısmı, Avrupa yerine, Kıbrıs’a gitti. Ada önce Tapınak Şövalyeleri denen bu grubun, daha sonra Fransızların, en son olarak 1468 de Venediklerin hâkimiyetine geçecekti. Bu devletler, haçlılar zamanından beri, Doğu Akdeniz’de korsanlık yapıyor, Hacıları ve İstanbul -Mısır trafiğini taciz ediyorlardı. Başlıca geçim kaynakları korsanlıktı! Yeni Sultan, II: Selim’ e Mısır’dan gönderilen hediye filosunu ele geçirince, Osmanlı donanması harekete geçmiştir. Lefkoşe ve Magosa’ daki zorlu mücadelenin ardından 1570- 1571 yıllarında adayı ele geçirmişlerdi. Kıbrıs’a Osmanlı’da, Beylerbeyliği statüsü verildi.

Türklerin Kıbrıs’ı almaları, Avrupa’da çok büyük tepkilere yol açtı.

Papa V: Pio, Türklerin Kıbrıs’ı alması üzerine, başta İspanya, Ceneviz, Venedik Cumhuriyeti ve papalık donanmaları, daha sonradan Malta’nın da içinde bulunduğu 5 prensliğin iştirakiyle yeni haçlı seferini düzenledi. Bu haçlı seferinin adı artık Kutsal İttifak olacaktı.

Osmanlı Divanı, uzun tartışmalardan sonra Donanma Komutanlığı’na, bir Kara Kuvvetleri Komutanı olan Müezzinzade Ali Paşa’ yı getirdi. Haçlılar, Avusturyalı Johan’ ı Donanma Komutanlığı’na getirdiler. Don Kişot’ un yazarı Cervantes savaşa katılacak, daha sonra İnebahtı için, “Tarihin gördüğü en büyük deniz savaşı” diyecekti.

1571 de Osmanlı Donanması, kendi sularına giren Haçlı Donanması ile Adriyatik Denizi’nde çarpıştı. Haçlılar karşısında ağır bir yenilgi aldı. Osmanlı, yaklaşık 200 gemi, 30 bin şehit ve yaralı, 3 bin kadar esir düşmüş gemi ve asker kaybederken, Donanma Komutanı Müezzinzade Ali Paşa dâhil birçok komutan ve Sancak Beyini şehit verdi. Haçlı donanması ise yaklaşık 12 kadırga, 9 bin civarı ölü ve yaralı asker kaybına uğradı. Zaferin ardından Avrupa’da yer yerinden oynadı. Ele geçirilen 60 kadar Osmanlı gemisi ve şehit Kaptan Paşa’nın Sancakları, Avrupa limanlarında teşhir edildi. Papa kendi donanmasının komutanı Marko Antan adına Roma’ da fener alayı düzenledi. Avrupa’nın her yerinde şenlikler yapıldı. Sonradan Venedik’te bir zafer abidesi inşa edildi.

Kıbrıs yüzünden o gün ayağa kalkan haçlılar, bugün de Kıbrıs için ayaktadır!!!

Kıbrıs’ın bugünkü önemi, Türkiye için 1571’deki algılamanın çok ötesindedir.

Haritaya bakan herkes görecektir ki, Ada muazzam bir uçak gemisi veya donanma üssü olarak, Süveyş Kanalı, Enerji Kaynakları Koridoru ve Orta doğunun girişinde en önemli hakimiyet noktasıdır. Türlü ayak oyunları ve savaşlarla Akdeniz ve Ege’de tüm adalarını kaybeden Türkiye açısından, geriye kalan tek çıkış noktası Kıbrıs’tır. Türkiye için Kıbrıs, Avrupa Birliği’nden de önemlidir. Dünyada hiçbir birlik uzun süre devam etmemiştir. Son olarak Sovyetler Birliği’ne ne olduğunu herkesin düşünmesi gerekir. Bugün 27 ülkeden oluşan Birlik, yine aynı haçlılardır.

Son AB Raporu’nda

–         “Türk ordusu Kıbrıs’tan çekilmelidir,

–         “Magosa açılmalıdır,

–         “Sonradan gelen Türkler sorunu çözülmelidir

–         Ayrıca Kıbrıs işi hallolmadıkça hiçbir müzakere başlığı kapatılmayacaktır, denmiştir.

 

Eğer kendi koydukları kuralları çiğnemeyip, Güney Kıbrıs’ı Birliğe almasalardı, bugün Kıbrıs’ı konuşamayacaklardı. Ama bu ayak oyunuyla Kıbrıs’ın büyük parçasını kurtardılar ve şimdi kalanını elde etmek için hazırladıkları tuzaklara düşmemizi bekliyorlar.(!)

Böl ve yönet onların en sevdikleri politikadır. 21. yüzyılda dünya sahnesinde tekrar çok kutuplu güç dengeleri kurulmaktayken, bu birlik haçlılarının yenidünya dengeleri içinde hiçbir rolü olmayacaktır!!!

(Not: Dün aynı görüşteydik, bugün de bu görüşteyiz ve hep bu görüşte kalacağız)

Bugün Vizyona Giren Filmler…

Vegan mısınız, vejetaryen mi?