2008 Ekim sonrası prim matrahları

ocak-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi
Vedat İLKİ
20 Ekim 2020

Bağ-Kur statüsünden emekli maaşı bağlanacakların, emekli aylıklarına önemli etki 2008’in10’uncu ayından sonra ödenen sigorta primine esas matrahlar önem taşıyor. Birçok işveren bugünlerde ek ödeme dahil 2.100 lira gibi sürpriz emekli maaşları ile karşı karşıya kalmama adına hizmet dökümleri ve matrahları tekrardan gözden geçirmeleri gerekir.
Üçlü sistemden emekli olacak Bağ-Kur sigortalıları;
4/1-(b) sigortalıları için kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelere ilişkin aylığın hesaplanmasında 1479 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık hesaplama sistemi aşağıdaki belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Yaşlılık aylıkları
1) 2008/Ekim (hariç) öncesi kısmi aylığın (A) hesabı
– 2000 yılı öncesi kısmi aylığın (A1) hesabı
– 2000-2008/Eylül (dahil) arası kısmi aylığın (A2) hesabı
2) 2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın (B) hesabı

Yukarıdaki düzenlemelere göre emekli maaşları hesaplanacaktır.
2008/09 dönemine göre basamak sistemi dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. 2003 yılı ikinci dönem gösterge tablosundan bulunan değerler dikkate alınacaktır. A1 ve A2 kısmi aylıkları toplanacak, 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu (1.7.2003) esas alınarak, bulunan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sosyal destek ödemesi tutarından 2003/Temmuz ayına kadar kümülatif TÜFE oranı kadar düşülerek, 2003/Temmuz itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktarının (100 TL ödenenler için 85.95 TL ve 75 TL ödenenler için ise 64.46 TL’nin 2008/Ekim öncesi gün sayısı ile çarpımının toplam gün sayısına oranı) 2008/Ekim öncesi gün sayısına isabet eden miktarı 2004 yılı Ocak ödeme döneminden 2007/Temmuz dönemi dahil aylıklara uygulanan artışlar uygulanmak suretiyle 2008/Ocak dönemine taşınacaktır.
2008/10 sonraki dönemler ise, 5510 sayılı Kanun ile getirilen sisteme göre, her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının (TÜFE) % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan güncelleme katsayısına göre güncellenen tüm sigortalılık süresindeki yıllık prime esas kazançlar toplamının, toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama günlük kazancın 30 katı, aylıkların hesabına esas ortalama aylık kazancı oluşturmaktadır.
Yeni sistem, 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonra sigortalı olanların aylıklarının tespiti ile bu tarihten önce sigortalı olup, 2008/Ekim (dahil) başından sonra tahsis talebinde bulunan sigortalıların 2008/Ekim (dahil) sonraki çalışmalarına ilişkin yeni kısmi aylıklarının hesabına esas ortalama aylık kazançlarının belirlenmesinde uygulanacaktır.

Aylık hesabı: Ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpılmasıyla sigortalının tahsis talep yılına ait ocak aylığı bulunacaktır.
Aylık = Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplanan yaşlılık aylığı; sigortalının çalışma süreleri için prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep yılına ait ocak ayı itibariyle belirlenen ortalama aylık kazancının % 35’inden, sigortalının talep tarihinde bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından hesaplanan alt sınır aylığından az olmayacaktır.
Hesaplanan aylık, tahsis talep yılına ait ocak aylığı olup, aylığın başlangıç tarihi yılın ilk altı aylık döneminde ise ocak ödeme dönemi için aylıklara uygulanan artış oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde ise öncelikle ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanacaktır.
Aradaki ince çizgi 2008/10 sonrası dönemlerin kazanç yönünden yüksek bildirilmesi ileride alınacak emekli aylığına önemli etki yapacaktır. İşveren olanların bu farkı bilmeleri halinde ileride olumlu emekli aylığı almaları ortaya çıkacaktır. Bu farkı bilmeleri için konusunda uzman emekli maaşı hesaplamasını bilen uzmandan yardım almaları gerekiyor. Planlama yapmamaları halinde 11.000 prim günü ile 4/b emekli olanları düşük emekli aylığı ile karşı karşıya kalırlar.

Okul reviri

Kolajenleri besle daha sağlıklı görün!