Asgari ücret döviz karşısında eriyor

meslege-gore-asgari-ucret-mi-geliyor
Vedat İLKİ
19 Ekim 2021

2016 yılından-2021 yılına kadar aşağıdaki tabloya bakılırsa, dönem başlangıcı ve sonu döviz verilerini ele aldığımızda, döviz ve asgari ücretin net karşılaştırmasında, yılın başında belirlenen tutarlara erişmek,yılın son aylarında imkansız gibi görünüyor.

ASGARİ ÜCRET YIL/NET TL NET OCAK $ ARALIK$ YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI
2016 1300 439 369 30,00%
2017 1404 371 373 8,00%
2018 1603 426 303 14,17%
2019 2020 387 341 26,01%
2020 2324 389 314 15,05%
2021 2825 386  304(Ekim) 21,56%

2016 yılında asgari ücretliler için yüzde30 oranında zam yapılmış, 6661 sayılı Kanunla işverenlere asgari ücret desteği verilmiş ve destek devam ediyor, 6 yıllık sürede asgari ücret tek dönem uygulanmaya başlanmıştır.

Asgari ücretli net tutarı tüm yıl boyunca mesai olmaz,prim ve ikramiye almaz, vergi dilimine girse de AGİ ile tamamlama yapılarak net koruması sağlanmıştır, fakat 2016 yılında elde edilen 439 dolara erişemediği gibi yılın başında belirlenen tutarlar yıl sonuna doğru TL Döviz karşısında ekonomik baskılarla değer kaybı da çalışanları da etkilemeye her yıl devam etmiştir.

Ülkemizde döviz-altın enflasyonist TL değer kaybı, döviz karşısında  tüm yıl boyunca başlangıç değerini koruyamamıştır.

Çarşı pazarda yükselen fiyatlar, küresel iklim değişiklikleri, kuraklık ve siyasal çalkantılarda fiyatlarda yükseliş eğilimleriyle birlikte asgari ücretlinin alım gücünü de etkiliyor.

Asgari ücretlinin zammı,döviz karşısında yabancı sermaye ve yatırımcının işçilik maliyeti,dış pazarlarda rekabet gücü,yedek işgücü ve pazarlık açısından piyasa da belirlenmesi,ailelerin ekonomik alım gücü ve  etkisiyle döviz çok belirgin olmasa da reel anlamda erimesi  asgari ücretlileri mağdur edebiliyor.

Ülkemizde asgari ücret kanunda tanımlanmış biçimi işçinin kendisi için belirlense de aile içi gelirdir.

Yoksulluk sınırı altında kalmıştır.

Asgari ücret;

İş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun’un kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için verilmesi öngörülmüştür.

Kısaca;

Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur denilmesinden yola çıkarak, 2022 yılı asgari ücretin belirlenmesinde bu yıl içinde ekonomik gelişmeler ve diğer veriler dikkate alınarak belirleneceğini umuyoruz.

 

CGF-CD34!

arif-damar

Acelesi olan “toplumcu” bir şair: Arif Damar