Emekçi kadınların sorunları

Vedat İLKİ
9 Mart 2021

TÜİK tarafından 2020 yılına ait kadınlarla ilgili anket 05/03/2021 tarihinde yayınlanmıştır. Türkiye nüfusunun % 49,9’unu kadınlar, %50,1’ini erkekler oluşturdu. En az bir eğitim düzeyinin % 85,7 oranında olmuştur. Üniversite mezunu sayısı %18,5 oranında oluyor. İstihdam açısından kadınların oranı % 28,7 oldu. 3 yaşın altında çocuğu olanlar % 26,7 olmuştur. Kadınlar çalışma hayatında ortalama 19 yıllık çalışma süresinde bulunuyor. Ülkemizdeki büyükelçilerin % 25’i, vekillerin % 17’i kadındır. Kadınlarda evlenme yaşı 25 olarak belirleniyor. %15 oranında kadın, eşlerinden eğitim seviyesine göre yüksektir. Pandemi süreçleri ve ağır çalışma koşullarında kadınların sorunları da artarak büyüyor. Üretim çarkları döndükçe, mavi-beyaz yakalı kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları da çözüme kavuşturulmayı bekliyor.

Fazla mesaili çalışmalarla birlikte; fazla mesainin getirdiği sıkıntıların en başında ise eve ayrılan zamanın yetersiz olması, çocuklara ve onların ihtiyaçlarına zaman ayıramama olarak görülüyor. Çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle evlilik veya çocuk planları olan kadınların, bu planları sürekli olarak ertelemek zorunda kalıyor. Kötü çalışma şartlarına direnmeleri veya iş yerinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle işten ayrılmak istediklerinde kıdem tazminatının ödenmemesi. Terfi esnasında kadınların evli ve çocuklu olması ise engel olarak görülüyor.

Sözlü taciz, mobbing.

Kadınların projelerinin üstleri tarafından kullanılması.

Sigortasız ve kayıt dışı çalıştırma.

Kadınlar çalışma hayatında esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma, kıdem tazminatı alma şartlarında kadınlar için yapıcı düzenlemeler.

Çalışma hayatında 9000 güne çıkan prim çalışma sürelerine göre yıpranma haklarının geliştirilmesi.

Doğum borçlanmalarında sigortalılık öncesi sürelerin borçlanılması.

Çocuk bakım, kreş ve yardımların çalışan sayısından ziyade tüm kadınlar için yaygınlaştırılması.

Fazla mesai, sigortasız çalıştırma eşit işlem borcu gibi haklar üzerinde denetimlerin sıklaştırılması.

Engelli ve yaşlı yakını olan kadın çalışanlar bu konuda sosyal hizmet destekleri.

Kadın çalışanların ekonomik iş sosyal alanda beklentileri:

Kadın çalışanlar ekonomik olarak güçlü olma istiyor.

Emeğinin karşılığı olan ücrete kavuşmak istiyor.

İş ve ekonomik hayata yansıyacak olumlu davranışların, huzurlu aile yapısına yansımasını, erken emekli olup 25 yıllık sürenin yüksekliğini, toplumda cinsiyet ayrımının kaldırılmasını, çocuklarının eğitim giderlerini karşılayacak ekonomik özgürlüğü istiyor.

Kadınların her alanda söz sahibi olması, yönetim alanlarında söz sahibi kadın yöneticiler sayısının artması, kadınların yönetim kademelerinde olması sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşır.

Çalışma hayatında kadın sendikalı sayılarının yöneticilerinin artırılmasını, siyasetçilerin kadınları 8 Mart ya da seçimlerde değil, her zaman dikkate almalarını istiyor.

Bu durumda kadınlar durumlarının düzenlenmesi için Avrupa şartlarında yasal yaptırımlar bekliyor. Kadınların kreşlere çocuklarını bırakmaları için işyerlerinden servis gibi hakları olmalı. Günümüzde konuyla ilgili birçok yasal düzenleme yapılsa da istekler bitmiyor. Kadınların genel olarak beklentileri arasında ise en güçlü olanı ekonomik olarak güçlü olma isteğidir.

Kısaca emekçi kadınlar emeklerinin karşılığını isterken,bu konuda yapıcı yaklaşımlar bekliyor.

Kadınlar Yaşasın!

O sene, bu sene. Oldu, oldu…