İş güvenliği kültürü

is-guvenligi
Vedat İLKİ
14 Temmuz 2020

İş kazaları ve meslek hastalıkları ciddi iş gücü kayıpları yanında ölümlü kazaları da beraberinde getiriyor. Özellikle son 15 yıldır patlamalı, yüksekten düşme, madenlerde iş kazaları can kayıplarıyla beraber, sürekli iş göremezliklerde gündem de yerini tutuyor. İlk altı ay içinde iş kazalarında 750 işçi hayatını kaybetmiştir.

Ölen işçiler arasında kadınlar, çocuklar, göçmen işçiler de bulunuyor. Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, sağlık, güvenlik, gıda, tekstil, ağaç ve enerji işkollarında gerçekleşiyor. En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, şiddet, Kovid-19(Hastalık denilse de) ve elektrik çarpması.

Ölümlü iş kazaları/meslek hastalığı yanında geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, kayıp zaman dediğimiz çalışma süreleri ile, çalışma hayatında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu maliyetler devlete, işverene ve ulusal ekonomiye yansımaktadır.

İşverene yüklediği maliyetler:

Sürekli iş göremezlik gelirleri (İş kazaları ve meslek hastalıkları),

Üretim hatlarında azalmalar, üretimin durması,

Tedavi giderleri can yakmaktadır.

Ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile hüküm kurulur.

5510 Sayılı SS ve GSSK Kısa Vadeli Sigorta Kolları;

1.)Geçici ve sürekli iş göremezlik geliri,

2.) Hak sahiplerine gelir,

3.) Evlenme ve cenaze yardımı

İşverenin kusuru var ise rücu edilir. Ceza Hukuku ile taksirli ölüm, yaralanma olmak üzere işverenlere karşı davalar açılır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kurallara uymayan işverenlere karşı İPC, ayrıca işyerinin kapatılmasına kadar giden süreç bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını azaltan uygulamalarıyla adeta konuyla ilgili ilaçları bünyesinde bulundurur.

Vurdum duymazlık iş kazalarında ülkemizi dünya üçüncüsü yapıyor:

Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye’nin üçüncü sırada yer aldığını biliyoruz. AB ülkeleri arasında ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktayız. Günümüzde açlık ve iş kazası riski arasında tercih yapmaya zorlanan çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı işyerlerinde çalışmaya zorlanıyorlar. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği tablosunun olumsuz olmasının nedeni, bu alanda ciddi önlemlerin alınmamasıdır”

4 TEMEL DEĞERE ÖNEM VERMELİYİZ: Hiçbir iş yaralanmamıza değmez. İş güvenliği yönetilebilir. İş güvenliği tüm çalışanlarının sorumluluğudur. Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.

İŞVERENLER NELERE ÖNEM VERMELİ: İşveren yaptığı işle ilgili mesleğin risklerini, bu riskleri önleme tedbirlerini, acemi çalışanlarına eğitim verilmesini sağlayacak. Özellikle bu eğitimlerin sonucunu görme adına takipler yapar. İşin risk analizlerini yaptırır. İşine yarayacak mesleki yeterliliğe sahip personel çalıştırır. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş sahasına girilmeden önce gerekli tedbir ve önlemleri alır. Bunları dışarıdan satın alsa da çalışanlarına bu eğitimleri verdim diyerek benim artık sorumluluğum bitti diyemez. İş sağlığı ve güvenliği adına yaptığı her türlü eğitim, demirbaş ve teçhizatın maliyetini çalışandan isteme hakkına sahip değildir.

6331 İSG EĞİTİM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ DİYOR: 6331/17’inci maddesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir. Madde açıkça işverenlere, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmakla zorunlu hale getirmiştir. Eğitimde dikkat edilecek konular sıralanmıştır. İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. İşveren burada sadece kendi işçileri için değil, işletmesine dışarıdan iş yapmaya gelen işçilere ve alt işverenlerin işçilerine işe başlatmadan önce  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa, yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, işe başlatılamazlar ya da işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı eğitimin verilmesini sağlamak zorundadır. Eğitim kültürü ile konuya yaklaşmamızda yatan ana neden son yıllarda artan iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla, başta SGK iş kazası, meslek hastalıklarından kaynaklanan sürekli/geçici iş göremezlik ödemelerinde artış, sağlık giderleri harcamaları olarak kısa vadeli sigorta kollarından ayrıca uzun vadeli sigorta kollarından yapılan malullük, ölüm aylıklarını sayabiliriz.

”ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE KOLAYDIR”

kimyasal-peeling

Ölü derilere elveda güzelliğe merhaba!

super-ligde-27-haftanin-hakemleri-aciklandi

Hakemlerimizden ‘birinin’ pozitif imiş