Sağlık çalışanlarını alkışlamak yetmez fiili hizmet süresi zammı 90 gün olmalı!

saglik-calisanlarina-alkisli-destek
Vedat İLKİ
24 Mart 2020

5510 Sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammı, son Korona Virüs salgını ile birlikte önem kazanmıştır.
Küresel virüs salgınına, karşı canları pahasına evlerine gitmeden, hastanelerin acil servislerinde, karantina bölgelerinde yoğun tempo da çalışıyorlar.
Bu nedenler, sağlık çalışanlarını hep birlikte avuçlarımız patlarcasına alkışlıyoruz.
Virüs belası tüm ülkeyi esir alabilir, onun için sağlık çalışanları da bunun en az hasarla atlatılması konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
7146 sayılı Kanunun 11.maddesiyle 5510/40’ıncı maddesine (20) satır eklenerek ”İnsan Sağlığına İlişkin İşler” çalışanlara Yıllık 60 gün ”Fiili Hizmet Süresi Zammı” eklenmiştir.
a.)11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, (Hekimleri ifadeler)
b.)25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanun,
c.)18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlara ”60 günlük”fiili hizmet süresi zammı almaları tanınmıştır.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDİR?
Yukarıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 -1(a/SSK) ve (c/Kamu Görevlileri) statüleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir.
360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir.
Örnek:
360 gün çalışan hekim için 60/360=%16,66 olarak belirlenir.360×0,1666=60 gün olarak fiili Hizmet süresi belirlenir.
240 gün olması halinde 240×0,1666=40 gün olarak belirlenir.
Kısaca ay çalışma günü x0,1666 olarak formül edilir.
Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır.
Örnek:
Sağlık Çalışanı bizzat fiilen çalıştığı süreler de fiili hizmet süresi zammından yararlanacaktır.
Nöbet dahil, fiili çalışma süreleri dikkate alınacaktır.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDA DİKKATE ALINMAYACAK SÜRELER
Yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri dikkate alınmaz.
5 yılı geçmemek üzere (1800 gün) uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.
Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir.
Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri, sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır.
Örnek:
30 yıl çalışan sağlıkçı 10800 gün karşılığında 10800×0,16666=1800 gün fiili hizmet zammı kazanacaktır.
2,5 yıl kadar da yaş haddinden indirilecektir.
UYGULAMADA
Tatil vs düşülüyor.
Yılda Fiili çalışma 26×10,20×2=300 x 0,1666=50 gün fiili hizmet süresi zammı deniliyor.
10 yılsonunda yaştan indirim olacaktır.
10×50=500 gün
500/2=250 gün..10gün+8ay yaştan indirilir.

ÖNERİMİZ !
Torba yasa yapılacak düzenlemeyle;
5510/40’ıncı maddesine
20) (Ek: 26/7/2018-7146/11 md.) İnsan sağlığına ilişkin işler karşısında yazılı fiili hizmet süresi zammı 60 gün olup,…tarihinden itibaren 90 gün olarak düzeltilmiştir.
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, yukarıdaki tablonun (20) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir.
Aynı zamanda sağlık çalışanları içinde tıpkı Asker, Polis, MİT çalışanları gibi sınırlamaların kaldırılması yeterli olacaktır.
5510/40’ıncı maddesinde yapılacak düzenleme ile birlikte gönülleri kazanılmış olunur.

yeni-korona-tedbirleri

Korona ile yaşam

cin-acikladi-koronaviruse-ilac-bulundu-mu

İnsanlığın virüsle imtihanı