Temmuz ayı çalışanlar ve emekliler için ne ifade eder?

memur-ve-emekli-maasi-zam-orani-belli-oldu
Vedat İLKİ
21 Haziran 2022

Temmuz ayı bu sene çalışanlar yönünden üç konu önem arz ediyor.

a.)Kıdem Tazminatı artışı,

b.)Asgari Ücretin yeniden belirlenmesi yönünde yapılacak yasal düzenleme,

c.)Emekli aylık artışı ve taban aylık uygulaması.

Özellikle artan enflasyon dönemlerinde çalışanlar,emekliler için yapılacak düzenlemeler ekonomik anlamda yapılacak düzenlemeler önemlidir.

ÜCRET ARTIŞ BEKLENTİSİ

Temmuz ayında artan enflasyonla birlikte 4.253 TL asgari ücretlilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu başta İşçi ve İşveren Sendikaları da kabul ediyor.

Onun için bu konu Bakanlık nezdinde masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı tarafından Türk-İş Genel Başkanıyla da yapılan ikili görüşmede sıkıntılar dile getirilmiştir.

Çalışan kesimin beklentisi %40 ve üzerinde bir zam.

Bu durumda işveren maliyetini düşürme adına aşağıda yer alan;

2004 yılında SSK tavanının 5 katından 6,5katına çıktığı dönemde sadece asgari ücretli çalışanlar için 6 aylık düzenlemeye yer verilmiş,fark hazine tarafından karşılanmış idi.

GEÇİCİ MADDE 90. — 1.1.2004 ile 30.6.2004 tarihleri arasında; sigortalının günlük kazancı, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tümü, bu tarihler arasındaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 2.8.2004 tarihine kadar verilmesi kaydıyla Hazinece karşılanır.

Hazinece karşılanacak tutarları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Hazinece karşılanacak olan prim tutarının Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Bu farkın yasal düzenleme ile hazine tarafından karşılanmış idi.

TÜİK verileri 04/07/2022 açıklanacak buna göre ,konuyla ilgili alınan kararlar doğrultusunda TBMM yasal düzenlemeye gidilmesi gerekir.

4857 sayılı İş Kanunun 39.Maddesi Asgari Ücret Yönetmeliğe göre Komisyon kararı ile belirleneceği için bu işlem için ara protokol ile  tarafların oluru alınarak resmi gazete açıklanması,Temmuz 2022 dönemi enflasyon  ve geçinme indekslerine göre belirlemeler netleşecektir.

EMEKLİ OLACAKLAR…

Temmuz ayında Kıdem Tazminatında önemli artış kapıyı çalacak gibi görünüyor.Özellikle birçok kurumsal işletmeler kıdem tazminatı karşılığı ayırmak için tahmini bütçelerini revize edecekler.

Emekli olmak isteyenler ise Kıdem Tazminatı tutarında oluşacak artışa göre emeklilik planlarını yapacaklardır.Tavan rakama yakın giydirilmiş ücret alanlar için hizmet sürelerine orantılı artış dövizde ve diğer ürünlerin artışlarına göre önem arz edecektir.Kıdem tazminatı yıllık kazançlara göre artış oranlamasıyla Temmuz ayında işten ayrılacaklara ciddi anlamda kıdem tazminatı ödenecektir.

YIL KID.TAVANI ARTIŞ ORANI %
01.07.2022 14.645,60 35%
  15.188,03 40%
  15.730,46 45%
  16.272,89 50%

1980 öncesi 30 yıllık emekli işçinin ikramiyesi ile ev,araba alma hayali de kıdem tazminatında tavanla birlikte ortadan kalkmış.Bir çok çalışanın asgari ücret ve iki katında ücret aldığı günümüzde tablo rakamlarına ulaşacak sayısı da sendikalı kamu ve özel sektör çalışanları arasında %10 geçmeyecek rakama denk gelecek gibi görünüyor.Kıdem Tazminatı tavanı reel anlamda artış yönünden çok fazla şey ifade etmeyecek gibi görünüyor.

AYLIKLARDA ARTIŞ ORANI

İşçi ve Bağ Kur emekli aylıklarında %40 yaklaşan zam düzenlemesi öngörülmesi gündemde,memur emeklileri de bundan az emekli aylığı almayacaktır.

Asıl mesele,emekli aylıklarında alt sınır aylığı olarak belirlenen rakamda artış olacak mı?

Bu sorunun cevabı da Temmuz ayını beklerken,düzenleme yapılması halinde yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktır.

Bunun adı duygusal sakatlık

Ev kazalarının, çocuklarda ölüm veya kalıcı sakatlıklara sebep olabildiğini aktaran Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erbil Sak, aileleri riskli durumlar için bilgi ve tedbirli olmaları konusunda uyardı

2 yaş sendromu geldi çattı!