Birçok çalışan yıllık izin kullanmak için haziran ayının 14’ü ila eylül ayının 14’ü arasında planlamalar yaptı.Yıllık İzin konusunda bilinmesi gerekenleri yazımızda siz okurlarımıza özetlemeye çalışacağız.

Sigortalı, işe başlanılan tarihten itibaren deneme süresi de dâhil en az bir yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanır.

Yıllık izin süresi, işyerindeki kıdem süresine göre hesaplanır. İşyerinde bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmeti varsa yıllık izin süresi 14 gün, beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmeti varsa 20 gün, on beş yıl ve daha fazla hizmeti varsa 26 günden az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçiler için bu süreler dörder gün artırılarak uygulanır. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Bu süreler TİS ve iş sözleşmeleriyle artabilir.

Yıllık izin süreleri hesap edilirken, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri dikkate alınmaz.

Yıllık izin 10 günden az kullandırılmaz, sonrası tarafların anlaşmasıyla artan süreler kullandırılır.

Kullanılmayan yıllık izin süreleri yanmaz, hizmet akdi ne sebeple sonlanırsa sonlansın yıllık izin ücreti en son ücretten ödenir.

Yıllık izin bitiminden 4 gün ücretsiz yol izni verilir.

İşveren yıllık izinleri kağıt ya da elektronik ortamda tutabilir, işçi ve işveren tarafından imza altına alınır.

Hastalık halinde +6 haftalık ihbar süresini aşmaması halinde yıllık izin süreleri etkilenmez. İhbar süresini +6 hafta aşarsa yıllık izin süreleri ona göre ileri tarihe atılır.

Mazeret ve diğer izin süreleri yıllık izin sürelerinde dikkate alınmaz.

Yıllık izine çıkan işçiye peşin ya da avans ücret ödenmesi yapılır.

Yıllık izinde işçi kendi bağ bahçesi dışında ikinci bir işte çalışamaz.

Yıllık izin ücretli olduğu için tüm sigorta primleri ödenir.

Toplu yıllık izin işçilerin tümünün ya da bir kısmının, yıllık izinlerini nisan ayı başı ile ekim ayı sonu arasındaki bir tarihte toplu olarak kullanmalarına karar verebilir.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Kanun Madde

Ceza Madde

Açıklama

Ceza

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

2.666

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

2.666

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

2.666

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

2.666