1 Mayıs İşçi Bayramı, (Emek ve Dayanışma Günü) günü denilse de özü ''İşçi Bayramı'' olarak kutlanıyor. İşçi sınıfı ülkemizde emeği ve alın teri anlamını ise 1911 yılında Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Selanik'te kutlanması, İstanbul'da ise 1912 yılında Osmanlı’nın başkentine taşımıştır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile birlikte bu kutlamalar günümüze kadar devam etmiştir.12 Eylül ihtilal yapan zihniyete karşı 2009'da (39 yıl sonra)  "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Emekçi sınıfı için önemli bir gün olan bugün de işçi sınıfının birlik ve mücadelesine damga vurmuştur. İşçi sınıfı kapitalist sistemle ortaya çıkan, işçi sınıfının ağırlaştırılmış iş ve çalışma koşullarına karşı, yaşanılan iş kazaları ve kayıp olan işçilik hakları karşısında yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini de sağlamıştır.

Çalışma hayatında emekçiler;

a.) Enflasyon altında olan düzenlemeler (Asgari ücret/vergi dilimleri/emekli maaşları/SGK sürekli ve geçici iş göremezlik ödenekleri, gelirler)
b.) Gıda enflasyonun gerçek  enflasyon rakamlarının altında gösterilmesi,
c.) İşsizliği önleme adına yatırımların kısıtlı olması (İşsizlik ödenekleri düşük kalması, KÇÖ kayıpları)
d.) Gelir dağılımında adaletsiz paylaşım
e.) Yoksulaşma karşısında, rantiye aktarımlar.

f.) İş kazaları (İş cinayetleri)
g.) Göçmen ve yabancı İşçiler
h.) Kadın işçilerin sorunu
ı.) İşten çıkarmalar
j.) Engelli işçilerin çalışma hayatı ve emeklilik hakları
k.) Taşeron işçi sorunları
l.) Dizi film sektörü çalışanları
m.) Hava ve deniz işçilerinin sorunları
n.) Çocuk işçiler
o.) Mevsimlik işçilik
p.) Ev hizmetlileri
r.) Emeklilerin kayıtdışı çalışması,yetersiz emekli aylıkları
s.) Memurların gösterge, liyakat, memur emeklilerinin geçim problemi, ikramiye, KHK ile giden ikramiye mesai sorunları,sendikaların enflasyonun altında yaptığı sözleşmeler gibi.

Çalışanların sıkıntıları eşit ve adil ücret uygulanmasının yaygınlaşması, vergisel anlamada ücretlilerin iyileştirilmesi, örgütlenmeyle sendikal özgürlük, işçi haklarının genişletilmesi, teknoloji uyumu ile işçilerin eğitim, iş sağlığı ve güvenliği kanunun revize edilmesi, çalışma hayatı kanunun günün koşularına göre uyarlanmasıdır.

Emekçiler çalışma hayatında 12 ay,4 mevsim ,7/24 gün esaslı çalışmayla 365 gün etkilerini her sahada görüyoruz.Asgari ücretin beklentileri karşılamaması (Döviz ve diğer artışlarda alım gücü düşmesi),Emeklilerin alt sınır aylığının popülizmle yönetilmesi,intibak yasasının çıkmaması,Ücretlilerin vergi diliminde yaşadığı haksızlıklar,kayıt dışı ekonominin çalışanlara yansıtılması,taşeronlarda ve sözleşmeli memurlarda kadro sıkıntısı,atamalarda liyakatın olmaması,mülakat subjektif ele alınması,ölümlü iş kazaları,Soma Maden faciası gibi yakın gelecekte meydana gelen açık ve kapalı maden sahalarındaki kazalarının sonuçlandırılmaması,İSG yer alana önlemlerin uygulanmaması,İşveren verilen teşviklerin benzeri çalışanlara verilmemesi,İşsizlik ödenekleri artmaması,KÇÖ borçlanma hayata geçirilmemesi,Çalışma Hayatı hukukunun taslakta kalması,ağır çalışma koşulları,kadın ve çocuk,genç işçilerin çalışma koşullarına aykırı çalışma,Mobingler gibi.

ANA HEDEFLERİ

Emekçiler ilerleyen çalışma hayatı ve emeklilik dönemlerinde aileleri ile rahat bir yaşam hayal ediyor.Milli Gelirden pay almasını hedefliyor.Sürdürülür bir ekonomi  beklentisi sürüyor.Artan enflasyon karşısında koruyucu ücret politikaları.İş cinayetlerine ve  uzun süren çalışma saatlerinin yıpratıcı etkisinin sonlanmasını.Esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasının kurala bağlanmasını.Mevsimlik İşçilerin sorunlarına çözüm bulunması gibi.