2023 yılı Asgari Ücreti’nin belirlenmesiyle birlikte borçlanmalara zam geliyor. Kimler borçlanır denildiğinde SSK-BAĞ...

2023 yılı Asgari Ücreti’nin belirlenmesiyle birlikte borçlanmalara zam geliyor. Kimler borçlanır denildiğinde SSK-BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statüsünde çalışanlar borçlanma yapabilirler. a.)Çocuğun yaşaması şartıyla 3 çocuğa kadar doğum borçlanma süreleriyle her bir çocuk için iki yıl süre verilecektir, b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri, c) Kamu görevlisi olan 4-c statüsünde , personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, i) 4857 sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. (i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanır. Yurtdışı Borçlanma,Bağ-Kur İhya Süreleri de bu ay içinde yapılacak borçlanmalarda 2022 yılı değerleri göz önünde alınacaktır. Borçlanmaları bizzat SGK il yada merkez müdürlüklerine müracaat ederek yada iadeli taahhütlü -taahhütlü-PTT Kargo kullanabilirsiniz. Adi posta ile müracaat edilmesi halinde kurum kayıtlarına alındığı tarih dikkate alınır,bu şekilde postalama da hak kaybı oluşur. E devlet portalından borçlanma yapma hakkınız var. Borçlanma tutarları: 69,02 TL /Gün asgari tutar-517,68 TL/Gün tavan tutardır. Borçlanmalar 6.471 TL ila 48.532,50 TL arasında değişebilir. Örnek: 30 gün Borçlanma asgari tutardan 6471/30= 215,70x yüzde 32x30=2.070,60 TL. 30 gün Borçlanma asgari tutardan 48532,50/30= 1617,75 yüzde 32x30=15.530,40 TL. Borçlanma tutarlarınızı planlamasını yapmanız halinde ileride alacağınız emekli aylığına olumlu etkisini görmeniz için emekli aylığı hesaplama ve yorumlama yetisine sahip uzmanla yapmanızı tavsiye ederiz.