Mayıs ayında yapılacak seçimle iktidar ve muhalefet tarafı vaatleri beyannamelerde yer almaya başladı. Bu konuları inceleme fırsatı olmayanlar için, siz okurlarımıza aktarmış olacağız. Çalışanlar, i...

Mayıs ayında yapılacak seçimle iktidar ve muhalefet tarafı vaatleri beyannamelerde yer almaya başladı. Bu konuları inceleme fırsatı olmayanlar için, siz okurlarımıza aktarmış olacağız. Çalışanlar, işverenler ve emekliler için hakkaniyetli bir denge içerisinde, tüm vatandaşlarımızın etkin ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanmalarını sağlamak temel amacımızdır diyor iktidar partisi. Ücretli çalışanları enflasyona ezdirmeyen, asgari ücrete enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların refah payı almaları,kamu personel sisteminde, memurundan yöneticisine her seviyede çalışanların, kurumlarının iş ortamı, çalışma koşulları gibi konulardaki süreçlere iştirakini sağlayacak katılımcı bir sistem, şeffaf liyakat sistemi, esnek çalışma güvence modeli, işsizlik sigortasında yeni düzenlemeler, İSG yenilikler, risk odaklı teftişte düzenlemeler, mevsimlik tarım işçileri için sürdürebilir sosyal güvenlik anlayışı, Türkiye’yi kendi ilacını ve kendi tıbbi malzemelerini üreten bir ülke haline getirilecek, yurt dışında yaşayan 7 milyona yakın insanımıza çalışma ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetleri genişletip yaygınlaştırmak, temmuz ayında asgari ücrete artış yapılması gibi. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulmasını, kadınlar ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerinin hızlandırılmasını ve kalıcılıklarının teşvik edilmesini destekleyerek, güvenceli esnek çalışma biçimlerinin hayata geçirilmesini sağlamak, çalışma hayatında temel haklar ve ilkelerin güçlendirilmesi ve sosyal diyalogun geliştirilmesi, Çalışanlar ile emeklilerin satın alma güçlerinin korunmasına yönelik adımlar atmak, memurların, işçilerin ve emeklilerin aylıklarına 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun üzerinde en az büyüme oranında refah payı artışı vermek. Kısaca İktidar Partisi mevcut düzenlemeler yapılan düzenlemelerle devam edilecek olup,ekstra uygulamalara gelişmelere göre yer vereceğini,iktidar süreleri boyunca yaptıkları düzenlemeler beyanname de yer verip,sıralanmıştır.

ANA MUHALEFET VE ORTAKLARIN BİLDİRGESİ

Ortak bildirgede sosyal politikalar kısmında açıklamalara yer verilmiş. Yoksulluk ve muhtaçlık tanımlarını netleştirecek, muhtaçlık ölçütlerini standartlaştırma, ayni ve nakdi yardımları tek çatı altında toplanması, düşük gelirli ailelere destek, gelir desteğini ailedeki kadının hesabına yatırılması, yoksul ailelere süt, çocuk bezi, mama, ısınma ve kreş desteği. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özerkliğini sağlayacak, yönetim şekli ve organizasyon yapısını düzenlemek, 3600 ek gösterge hataların ortadan kaldırılması, aylık bağlama oranlarında düzenlemelere yer vermek, kadın sigortalılara sigortalılık öncesi doğum borçlanması, emeklilerde katılım payı alınmaması, çırak ve stajyer için borçlanma, kadınlara yönelik negatif ayrımcılık içeren her türlü uygulamaya son vermek, çocuk işçiliğe karşı yaptırım, kaçak yabancı işçiliğe karşılığa çalışma, kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren tarafı ile yeni düzenlemeler, iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili düzenlemeler, İSG uzmanlarının bağımsız hareket etmesi konusunda yasal yaptırımlar, 270 saat fazla mesai yeni düzenleme, engelliler için yeni düzenlemeler, engelli kadın doğum öncesi ve sonrası sürelerine ilave düzenlemeler. 65 yaşlılar hakkında yaşlı aylığını artırılması, harçlıkların yükseltilmesi, yaşlı bakım sigortası, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin modern düzenlemelere yer verilmesi. Şehit ve gaziler için yeni düzenlemelere yer verilmiş. Sağlık alanında, herkes için erişilebilir ve adil olması, aile hekimliliğinde yeni düzenlemeler, sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak yeni yapısal değişiklikler, askeri sağlık tesislerinin yeniden açılması, ilaç ve tıp teknolojisi alanında yenilikler, e-tıp geliştirecek alt yapı çalışmaları. Çocuk ve kadınlar içinde yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Tüm bu seçim vaatlerini dikkatlice izlemek ve gerçekleşmesine göre siyasi iradeler belirlenmeli, iktidara geldiklerinde bunları gerçekleştirmediklerinde seçmenler ilerleyen yıllarda sandıkta oy rengini belirlenmesinde önemli bir etken olacaktır.