Bugünlerde EYT en çok serzeniş,emekli aylıklarında sürecin uzaması emekli aylıklarının bağlanmasının gecikmesi üzerine geliyor. Birçok il ve merkez müdürlükleri tatil demeden gece geç vakitlere kadar...

Bugünlerde EYT en çok serzeniş,emekli aylıklarında sürecin uzaması emekli aylıklarının bağlanmasının gecikmesi üzerine geliyor. Birçok il ve merkez müdürlükleri tatil demeden gece geç vakitlere kadar çalışıyor. Fakat,bazı illerde emekli olacak sayıları büyük ölçekli illere göre az olduğundan mayıs ila haziran ayının sonuna kadar işlemler tamamlanacaktır. Tahsise hazırlama servisleri bu konuda organize olsa da, sigortalıların 2829 sayılı kanuna göre başka sosyal güvenlik kurumlarında hizmetlerin bulunması, hizmet çakışmaları, kendi işyerlerinde 4-a sigortalısı olmalarından dolayı emeklilik işlemleri uzamıştır. Tek dosyadan tek işyerinden sigortalı bildirilenlere (kurumsal işletmelerde kadın erkek 25 yıl ve üstünde çalışması olanları) bir hafta içinde emekli maşı bağlanır, bunların ayıklanması halinde işlemler de hafifleme olunur. Mülga 506 sayılı kanunla avans: 100. Madde; Hak kazanan sigortalı için asgari aylık az olmayacak avans ödenir der.. 5510 sayılı Kanun’un; 5510/97 madde 6.fıkra sigortalılar 5510 sayılı Kanun’un uygulanması bakımından hak ettikleri alacaklarının süresi içinde ödenememesi halinde, avans verilmesine SGK yetkilidir denilmiştir. SGK yetkisini SSİY ile düzenlemeye gidilmiştir. Avans ödenmesi MADDE 82– (1) Aylık veya gelirin 90 gün içinde ödenememesi durumunda kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları hâlinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere kurumca belirlenir. (2) Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilir. 2018/38 SAYILI GENELGE; Kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilecektir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere kurumca belirlenecektir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecektir. 5510 sayılı Kanun’da SGK yetkilendirilmiş, Mülga 506 sayılı kanunda alt sınır aylık denilse de 5510 sayılı Kanun’a göre SSİY net asgari ücret işaret edilmiş, alt sınır aylık üstünde emekli maaşı bağlanacak sigortalılar için 8 bin 500 TL ödenir. Birçok sigortalının avans talepleri 90 günlük sınırına takıldığı için ödemeler gerçekleşmiyor.