2023 yılında ilk defa emekli olanlara GSYH farkları yansıtılacaktır. IV .çeyrek açıklanmasıyla birlikte Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılında yüzde 5,6 arttı. Bununla birlikte ilk üç ay içinde...

2023 yılında ilk defa emekli olanlara GSYH farkları yansıtılacaktır. IV .çeyrek açıklanmasıyla birlikte Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılında yüzde 5,6 arttı. Bununla birlikte ilk üç ay içinde bağlanan emekli aylıklarında dikkate alınmayan rakam Nisan ayından itibaren 2023 yılında emekli olacaklarda dikkate alınacaktır. 2023 yılında ilk defa emekli olacak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2022 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya göre belirlenen GSYH farkı ödenecektir. Formül:1+TÜFE+GSYH yüzde 30 güncelleme katsayısı 5510 sayılı Kanun’a göre 4/a-SSK ve 4/b-Bağ-Kur kapsamında bağlanan aylıkların hesabında kullanılan güncelleme katsayısı yıllık TÜFE’nin tamamı ve sabit fiyatlarla gelişme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşmaktadır.

FARK ÖDEMELERİ

SGK tarafından ocak, şubat aylarında emeklilik için tahsise müracaat edenlere güncelleme rakamı yansıtılması Nisan ayında yapılacaktır. 2022 yılına ait GSYH 2023 yılında uygulanmak üzere TÜİK tarafından 28/02/2023 tarihinde açıklandığından, SGK bu süreyi beklemeden emeklilik müracaatında bulunanları Nisan ayına kadar bekletmek yerine 2022 yılı GSYH sıfır olarak dikkate alıp emekli aylığını hesaplar ve emekli olacaklara ödeme yapar. SGK daha sonra TÜİK tarafından GSYH açıklanınca, GSYH yüzde otuzunu dikkate alarak yaşlılık aylığını yeniden hesaplar. Yapılan hesaplama sonucu aylık başlama tarihi 2023 yılı ocak ayı olan diğer bir ifadeyle, 2023 yılında emeklilik müracaatında bulunan emeklilere ocak maaşı şubat ayında bağlandığı için şubat ayı farkı ödenir. Formüle göre 1,6595 dikkate alınacaktır. Örnek: Emekli olacak (A) Sigortalı için 8.380 gün karşılığında Şubat Ayında ek ödeme dahil 20.370 TL bağlanmıştır. Nisan ayından itibaren emekli maaşı 20.572 TL olacağı için,Şubat ve Mart maaş farkı olarak 404,00.-TL iki aylık fark ödemesi yapılacaktır. Alt sınır aylık alanlar bu fark çok hissedilmese bile,7.500 TL üstünde emekli olanlarda bu fark hissedilecektir.

ALT SINIR AYLIĞI!

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp,TBMM Genel Kurulu’na sevk edilen kanun maddesiyle birlikte, kanunun yürürlük tarihi Nisan 2023 olarak kararlaştırılmıştır. ''5510 sayılı Kanun’un ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5 bin 500" ibaresi "7 bin 500" şeklinde değiştirilmiştir.'' Emekli maaşları hesaplanacaktır, kök aylık örneğin ek ödeme dahil 6 bin 500 TL olan emekliliğin aylığına ek19 madde ilavesiyle 1.000 TL eklenmesiyle 7 bin 500 TL tamamlanacaktır, aradaki 1.000 TL Hazine tarafından karşılanacaktır.Konuyla ilgili görüşmeler esnasında emekli dernekleri yetkilileri komisyonda dinlenmiş ve serzenişlerini dile getirmişlerdir,ortak nokta da birleştikleri görüş 3 bin 600 ile 7 bin 200 gün primle emekli olan aynı maaşı alması, emekliler arasında huzursuzluk yaratmıştır denilmiştir. Umarım ilerleyen süreçlerde bu konu diğer emeklilerin beklentisi olan intibak yasasında dikkate alınır.

BAYRAM İKRAMİYESİ

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan " bin 100'er TL" ibaresi "2 000’er TL" şeklinde değiştirilmiştir. Ramazan ve Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri yüzde 81,81 oranında artırılmıştır. Dedelerin harçlığı ve kurban kesim vecibesinde dertlere derman olur mu,bunu da zam kararı alan yetkilerin göz önüne almasında fayda var. EYT sürecinde emekli olanlara, alt sınır aylığı ek ödeme dahil, 7 bin 500 TL yükseltilmiş, bayram ikramiyeleri 2.000 TL olarak ödenmesi kararı alınmış,TBMM kanunlaşmasıyla yürürlüğe gireceği günlere sayılı zamanlar kalmıştır. EYT dışında normal şartlarda 2023 yılı emekli olanlara ise Nisan ayından itibaren GSYH farkları da yansıtılacaktır.