2023 yılı asgari ücret görüşmesi sonucu net olarak 8.506,80.-TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanarak,1...

2023 yılı asgari ücret görüşmesi sonucu net olarak 8.506,80.-TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanarak,1.01.2023 tarihinde yürürlükte olacak, ülkemizde olası dalgalanmalar karşılığında Temmuz döneminde zam gelmesi sinyali verilmiştir. 2022 Yılı sonlarında döviz kuruna göre yeni asgari ücret tutarı 455 dolara karşılık buluyor, yüzde 54,65 oranında bir önceki altı aya göre, 12 aya göre yüzde 100 yaklaşmış oluyor. ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ZAM DEĞİLDİR ! Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret olarak asgari ücret tanımlaması yapılmaktadır. Bu durum karşısında bir çok işletme bunu çalışanlara zam gibi duyurması da işin başka boyutu olarak ele alınıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde “Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma araçlarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücret hakkı bulunmaktadır” hükmü yer almaktadır. Anayasa’nın “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55. maddesinde “ücret emeğin karşılığıdır” denilmekte ve devlete “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma” görevi vermektedir. Asgari ücret artışı zam değildir. Kanun maddesi gereği ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin ödenmemesi veya eksik ödenmesini İş Kanunu cezai yaptırıma bağlamıştır. ASGARİ ÜCRET HANGİ KALEMLERİ ARTIRACAK? Asgari ücretli çalışanların net tutarlar: 8.506,80 TL yükselecek, tüm çalışanlar için vergi ve damga vergisi istinası da asgari ücrete göre artacak, emekli çalışanlar için net tutar artar. Ev hizmetlisi ve konut görevlilerinde ise bu rakam 8.506,80 TL olarak uygulanır. Sigorta priminden muaf tutulan kalemlerden olan, yemek, çocuk parası(2 çocuğa kadar), aile yardımları ,özel sağlık ve bireysel emeklilik belirlenir, yurt dışına, ülkemizle ikili anlaşması olmayan ülkelere götürülen işçilerin prim maliyetleri de yükselir. Gündelikçi ve 9 günden az çalıştırılan ev hizmetlisi primleri artar. İşsizlik Sigortası primleri artışı,işsizlik primi ödenekleri de 4 ay sonra artar, tarım SSK primleri yanında 4-b Bağ-Kur primleri yükselir. Genel Sağlık Sigortaları da zamlanır. HİZMET BORÇLANMA Hizmet borçlanma ve yurt dışı borçlanma rakamları da artar, (15 gün önce bu şekilde zamlanacağını bu köşeden yazmıştık) Sigortalıların hastalık, analık ve iş kazası geçici iş göremezlikleri alt sınır olarak 333,60 TL günlükten az olmayacak şekilde ödeme yapılır, İdari para cezaları da zamlanarak 10.008.-TL yükselir, Sosyal hizmetler alanında yeni asgari ücretin artışına göre test miktarları yükselmiş olur, (2828 sayılı Kanunla,Muhtaç Yaşlı Aylıklarında) Çırak ve stajyer öğrenci maaşları da değişir, VUK göre asgari ücrete bağlı düzenlemelerde yeni asgari ücret dikkate alınır, Bireysel emeklilik kesintileri de yükselir. Önümüzdeki günlerde ücretlilerin vergi diliminde beklentiler,emeklilerin zam oranları,kamu görevlilerinin maaş ve gösterge esasına göre katsayılar,kıdem tazminatı artışları beklentileri de Ocak 2023 yılının ilk haftalarında netleşerek çalışma hayatına girecektir. İşverenler asgari ücrette meydana gelen artışla birlikte teşvik düzenlemeleri,2022 yılında sona erecek teşviklerde uzatmaları bekliyor. EYT düzenlemesi de beklentiler içinde sıcaklığını koruyor. 2023 yılı çalışma hayatına bakalım hangi renkleri gösterecek, yaklaşan yeni yılınızı da okurlarımız nezdinde tebrik ederim.