İlişkiler nelere ihtiyaç duyar? İlişkiler kimya dediğimiz arzuya ve tutkuya ihtiyaç duyduğu gibi uyuma ve bağlılığa da ihtiyaç duyar. Bir ilişkide iki partner arasında her ne kadar yüksek kimya buluns...

İlişkiler nelere ihtiyaç duyar? İlişkiler kimya dediğimiz arzuya ve tutkuya ihtiyaç duyduğu gibi uyuma ve bağlılığa da ihtiyaç duyar. Bir ilişkide iki partner arasında her ne kadar yüksek kimya bulunsa da bu yüksek kimyanın varlığı bir ilişkiyi devam ettirebilmek için yeterli değildir. Bir ilişkinin ortak vizyon duygusu ve nereye gittiğini bilen temel değerler olmadan bu ilişkinin uzun yol olması mümkün değildir. İlişkilerin bağlılığa ihtiyacı vardır. Bir ilişkide partnerlerin birbiri ile girdikleri bağlantı da aralarında çıkacak çatışmalarda birbirinden kopmayı mı tercih edecekleri yoksa geriye dönüp onarmayı mı tercih edecekleri önemli bir seçimdir. Partnerler aralarında çıkacak fırtınada birbirlerini seçip seçmeyeceği o ilişkinin gerçekliği için çok şey anlatır. Bir ilişkide yukarda belirttiğim gibi uyuma, bağlılığa ve yüksek kimyaya ihtiyaç vardır ve hiç biri diğerinden daha önemli değildir. Gerçek bir yakınlık kurmak tesadüfen kendiliğinden gerçekleşebilecek bir şey değildir. Gerçek yakınlık yüksek çekim duyan iki kişinin birbirine duyduğu kimya değildir. Gerçek yakınlık sadece yoğun kimya olmadığı gibi iki kişinin bir biri ile iyi bir iletişim kurması ya da sağlam bir ortaklık kurması hiç değildir.

GÜVENLİK VE SAYGI

Samimiyet, duygusal yakınlık ve bağlanma duygusudur. Gerçek yakınlık ise bazı unsurların bir araya gelmesi ile ancak mümkün olabilir. Gerçek bir yakınlık için; -Güvenliğin ve saygının temelinin sağlanması, -Ortak değerler, inançlar, çıkarlar, ahlak ve etik değerlerde uyumun sağlanması, -Açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurulabilmesi, partnerlerin birbirine paylaşıma açık ve bu konuda yeterli isteğinin olması ve ayrıca her iki partnerin birbirlerini fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak uyarma ve tahrik etme çabalarının olması gerekir. Güçlü ilişkiler tek taraflı değildir ve her alana yatırım yapılmasına ihtiyaç duyar. Uyum, bağlılık ve güven her bir unsur üzerine çalışılabilir, seçilebilir ve yeniden inşa edilebilir. Görüldüğü gibi bir ilişki birçok faktörlerden oluşur ve eğer ilişkide ki nihai hedefiniz gerçek bir yakınlık kurmaksa ilk adımız güven inşa etmek olmalıdır. O zaman ilişkinin işlevsel olup kendi ritminde akıp gittiğini görebilirsin.